Cégünk 2018.01.09-én támogatást nyert a GINOP-3.1.2-8-2-4-16 - Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatása” című pályázati konstrukción.

Projektünk címe: „A DocEnt általános dokumentumkezelő rendszer továbbfejlesztése és külpiaci bevezetése a KKV szektorban”.

Projekt azonosító száma: GINOP-3.1.2-8-2-4-16-2017-00038

Megvalósítási időszak 2018.04.01-2019. 01.31. Támogatási összeg 13,71 millió Ft, 40 %.

A projekt a Magyar Állam és az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg.

A projekt célja: a továbbfejlesztés előtt álló DocEnt nevű dokumentumkezelő szoftver nemzetközi piacra vitele. Célországok a hazai piacon kívül elsősorban németországi, másodsorban egyéb német nyelvterületű európai piacok. Németország jelentős fizetőképes stabil felvevőpiacot jelenthet a hazai fejlesztésű, árban a németországi fejlesztésekkel versenyképes, jó minőségű szoftvereknek, ezért a DocEnt-tel is ezt a piacot célozzuk meg. Cégnagyságot tekintve a DocEnt rendszerrel elsősorban a KKV-k alkotják a célcsoportot. A piacra vitelhez szükséges kismértékű fejlesztés, továbbá a német és az angol verzió elkészítése.

Az angol verziót nem csak angol nyelvterületen fogják használni, hanem várható érdeklődés más országokból is.

A DocEnt alapvetően kereskedelmi és ipari kis-és középvállalatok igényeit szolgálja, de minden olyan szervezet vagy vállalkozás hasznát veszi, amelyben jelentős szerepet játszik az állományok strukturált tárolása és gyors áttekintése. Így pl. egészségügyi, jogi és kulturális szolgáltató szervezetek is.